Stormy Skies

איך מנהלים ויכוח או דיון?

TMUN4.jpg

ראשית ויכוח אינה מילה גסה,
לגיטימי ביותר לא להסכים לפעמים ולהשמיע דעה שונה מבן הזוג שלנו.


השאלה איך מנהלים את הויכוחים והדיונים שלנו בצורה נכונה?

ראשית בסיטואציות מתוחות וחילוקי דעות עם משקעים מאובנים לאורך זמן, ניצור אווירה נינוחה ונעימה בטרם ניגש לעניין המורכב, נמצא זמן מתאים ונח עם אוכל חביב על השולחן, נדבר תחילה בנעימות ורק אחר כך נדון ונלבן את העניין שלשמו התכנסנו.

חשוב מאד ליצור אמון כתשתית יציבה לשיח, נדבר בכנות, נבטא את עצמנו באופן אותנטי וישיר, נגיש את זוית הראיה שלנו באופן פתוח ובלתי אמצעי.

נקשיב עד הסוף בנוכחות מלאה וללא שיפוטיות, רק כך תגובתנו תהיה תואמת והוגנת ואולי בכלל נגלה שאין ביננו ויכוח כלל.

נשמור על קשר עין ושפת גוף פתוחה, נרגיש בנח להיות אנו עצמנו ונבטא עצמנו בצורה ישירה.

נחפש אינטרסים גישות ודעות משותפות, שיהוו בסיס לדיון המשותף, שהרי בסופו של דבר יש לנו מטרה זוגית ומשפחתית משותפת ואנחנו רוצים להגיע לאיזו נקודת פשרה.

ניתן לגיטימציה לנקודות השקפה מנוגדות לשלנו ונקבל גם דעות הפוכות לשלנו.

נביע מחוות של אמפטיה:
"האם התכוונת ל..",
"אז אמרת ש..",
"אני מבין שהרגשת כעס כש..",
"אז דעתך בנידון היא .. ".

נשים לב לשפה, איך שאני חושב משפיע על איך שאני מדבר ולהפך.
נשמור על שפה מכבדת ללא ציניות זלזול או ביקורת.

נשתדל לראות את המתנות והיכולות וכל החיובי הנמצא בשני. התמקדות בחיובי תורמת לקבלת השני על דעותיו השונות.

נתמוך ונעודד את בן הזוג "לחלום בקול רם", לא נאפשר ציניות וביטול של מחשבות חדשות.

נאפשר התנגדויות ואי הסכמות: המרחב צריך להיות בטוח גם למי שחושב אחרת או לא מסכים. מגוון דעות וגישות יותר מעניין ולא להיפך.

ניצור אווירת חקירה נינוחה, כשאיננו נאחזים בנוקשות בדעות שלנו מתחלפת האווירה משכנוע וויכוח לחקירה ודיאלוג.

בהסתכלות רעננה וחדשה,
מתוך כבוד הדדי, סבלנות והבנה, אמונה בעיקרון של חופש ובחירה אישיים, שוויון הזדמנויות לחשוב ולהגיב מתוך הקשבה מלאה ואז התגובה, יהפך הויכוח לדיון פורה ומעמיק
ומקסימום נסכים שדעותנו שונות..

יש פתרון יעיל יותר, ייעוץ זוגי מקצועי.

גורם מוסמך ישב אתכם בצורה מסודרת, ישמע את כל הצדדים והלבטים, יבחין בכל הפרטים הקטנים שמעבר וביחד אתכם ישפוך אור חדש על הפרשה ועל הזוגיות כולה.כי מה שרואים מכאן לא רואים משם.