Lake

כלים לתקשורת זוגית

אחראיות

כל צד אחראי ב 100% על התקשורת. אם אנחנו מעבירים מסר כלשהו והוא נקלט או מפורש בצורה לא נכונה אצל בן הזוג השני, זאת אחריותנו.

לעיתים עשוי להתפרש שאנחנו לוקחים אחריות על חלק בשיחה שלא שייך לנו, אך ההיפך הוא הנכון. המטרה היא להחזיר לכם את הכוח, אתם אחראים להצלחת השיחה ולהעברת המסר.

נוכחות

נוכחות בשיחה היא היכולת להעביר מסרים ולהקשיב באופן פעיל. במיוחד בעידן הטכנולוגיה, קל לנו לסטות לשיחות אחרות, למחשבות אחרות ולהפנות את תשומת הלב לטלפון ולמדיה. תקשורת בין אישית אפקטיבית, מורכבת מנוכחותם של שני בני הזוג בשיחה.
כאשר כל אחד נוכח בשיחה, הסיכוי שהוא יפספס חלקים מהמסר קטן וכן הסיכוי שהוא יגיב למסר בצורה נכונה – גדל.

הקשבה

סביר להניח שאתם רוצים שבן הזוג ידבר יותר ממכם. כאשר אתם נותנים לו מקום לדיבור, ואתם בתמורה מקשיבים, אתם יוצרים חיבור טבעי ביניכם לבין השני.

כשאתם נותנים לבן הזוג חופש ביטוי, ואתם מקשיבים לו ללא שיפוטיות, הוא מרגיש נוכח יותר בשיחה.

חוסר שיפוטיות

פעמים רבות אנו מנהלים תקשורת במחשבה שעל בן הזוג לעזור או לפתור בעיות לצד השני. האמת היא, שרוב הזמן, הצד השני רוצה בדיוק ההיפך.

במקום להציע פתרונות נוספים, במקום לומר מה אנחנו היינו עושים, במקום לומר לצד השני מה הוא לא עשה טוב, עלינו לדעת להקשיב ללא שיפוטית.
זה יתרום להרגשת נינוחות של שני הצדדים.

במקום לנסות לעזור, נסו להבין עד הסוף את דבריו של בן הזוג ולאחר מכן להסביר לו מה הבנת, ומה ההרגשה שהוא משדר.

בצורה זו, תעזרו לבן הזוג לפתור את הבעיה בכוחות עצמו.

השקפה שונה

בניהול תקשורת זוגית אפקטיבית חשוב לזכור כי לכל בן זוג יש השקפה שונה. מערכת האמונות, העבר, הערכים עליהם הוא גדל, שונים זה מזו.

ומה התוצאה? שבמהלך התקשורת הזוגית בן הזוג מכניס את ההשקפה שלו, רואה ומפרש מילים והתנהגות בצורה שונה.

כלומר, אותו משפט בדיוק יכול לעורר צחוק אצל בן זוג אחד וכעס אצל בן הזוג השני.

כאשר אתם מעבירים מסר, המטרה היא להעביר את המסר בצורה הטובה ביותר עבור הצד השני ולא עבורכם. אם אתם רוצים לעזור לבן הזוג, הביאו דוגמאות והסבירו את המצב דרך השקפת העולם שלו ולא דרך השקפת העולם שלכם. השתמשו במונחים ובערכים של בן הזוג השני.

אמפתיה

יש הבדל בין אמפתיה לבין הזדהות בתקשורת הזוגית.
כאשר בן הזוג משתף אותנו, נרצה לפתח את היכולת להבין ולקלוט כיצד הוא מרגיש, כלומר, להרגיש כלפיו אמפתיה. עם זאת, נרצה להמנע ממצב של הזדהות, בו אנחנו נכנסים לאותה מערכת רגשית בדיוק כפי שהוא נמצא בה.

על מנת לשמור על תקשורת זוגית אפקטיבית, נצטרך להקשיב למילים, לשפת הגוף ולרגשות של האחר ועם זאת, לא נרצה להגיע למצב של הזדהות. שכן, במצב זה לא נהיה מסוגלים להקשיב באופן אוביקטיבי לצד האחר, ולא נאפשר לו לבטא את תחושותיו ולהעביר את המסר כפי שרצה.

יש פתרון יעיל יותר, ייעוץ זוגי מקצועי.

גורם מוסמך ישב אתכם בצורה מסודרת, ישמע את כל הצדדים והלבטים, יבחין בכל הפרטים הקטנים שמעבר וביחד אתכם ישפוך אור חדש על הפרשה ועל הזוגיות כולה.כי מה שרואים מכאן לא רואים משם.