tree-3224754_1920.jpg

קונפליקטים

בין בני זוג

heart-2719081_1920.jpg

קונפליקטים שונים יכולים לצוץ בין בני זוג, עוד בשלבי ההיכרות ובמיוחד לאחר הנישואין, בחיים האמיתיים.

 • הרכב משפחתי מסובך במשפחות המוצא יכול להשפיע על התנהלות הזוג.
   

 • דרכי תקשורת לקויים בין בני הזוג יובילו מן הסתם לקצרים בתקשורת וחוסר הבנה.
   

 • חיי אישות לא זורמים, חוסר תיאום, חוסר משיכה, כאבים, פערים מיניים, תפיסת עולם שונה, ישפיעו מאד על הזוגיות ולא לטובה.
   

 • בעיות או טראומות מן העבר יכולים לצוץ ולהשפיע על ההתנהלות הזוגית, מחוסר מודעות שההתנהלות בהווה היא בקשר ישיר לדפוסי העבר.
   

 • סודות במשפחה הפרטית או המורחבת, חוסר פתיחות בין בני הזוג, יקשו מאד על הקשר הזוגי הזורם ויערימו קשיים רבים, מתחים ואי הבנות.
   

 • בגידות, מניפולציות וכל פעילות שאינה בקו הישר ודאי ישפיעו על הזוגיות, ישבשו אותה ואף יערערו את כל התשתית שלה עד לכדי פירוק לפעמים.
   

 • מצבים רפואיים מורכבים, במשפחה המורחבת או הגרעינית, משפיעים מאד על הזוגיות וכן משברים נוספים העוברים על הזוג.
   

 • הרגלים של אחד מבני הזוג שמקשים מאד על בן הזוג השני, כמו עישון, שתיה מופרזת, עבודה סביב השעון, יכולים להקשות על הזוגיות ולהיות סיבה לויכוחים רבים.

 

עצתי לכם, אל תשארו לבד. פנייה לייעוץ מקצועי יכולה לסייע ברב המקרים,
להעלותכם על דרך המלך ולהאיר את הזוגיות באור חדש.

יש פתרון יעיל יותר, ייעוץ זוגי מקצועי.

גורם מוסמך ישב אתכם בצורה מסודרת, ישמע את כל הצדדים והלבטים, יבחין בכל הפרטים הקטנים שמעבר וביחד אתכם ישפוך אור חדש על הפרשה ועל הזוגיות כולה.כי מה שרואים מכאן לא רואים משם.